Ryszard Maj

Author's posts

Technologie

Wśród zadań samorządu gminnego znalazły się nowe dyspozycje wynikające z Ustawy z dnia 01.07.2011r dot. utrzymania czystości i porządku w gminach. Przedstawione poniżej: Technologia frakcjonowanej depolimeryzacji poliolefin do oleju opałowego Specyfikacja materiałów wsadowych, do w/w technologi Projekt NRW 1 synergizujący technologię depolimeryzacji z technologią wychwytywania C02 powstającego przy depolimeryzacji są poszukiwaniem nowych źródeł energii w drodze utylizacji materiałów odpadowych miedzy innymi takich, jak: …

Kontynuuj czytanie