Powrót do Kronika

Kronika 2016

 

prof. R. D. Rupert nad Wisłą w Sandomierzu.

Order Uśmiechu był dla Ś.P Prof. dr. Rolfa Dietera Rupperta najcenniejszy ze wszystkich jakie posiadał. Otrzymał go od Polskich Dzieci w podziękowaniu za wieloletnią, szeroką i wszechstronną pomoc jakiej udzielał w ciągu ponad 30 lat. Wspomnienie o tym Apostole Współpracy wraca do mnie w tej szczególnej chwili, kiedy jego inicjatywa i wieloletni uporczywy trud zbiera owoce. Wielka szkoda, że tego nie doczekał. Ś.P. Prof. dr. R. D. Rupperta i jego Kolegów poznałem we wrześniu 2008 roku na konferencji na którą zabrał mnie p. Jerzy Strząska. Organizatorem i sponsorem konferencji była Dyrekcja Kanału Men-Dunaj. Konferencja odbywała się na statku turystycznym płynącym miedzy 4 śluzami kanału. Konferowaliśmy o drogach wodnych Europy Środkowo-Wschodniej – E-30, E-40, E-70. Szczególnie w mojej pamięci utkwiły dwa wystąpienia: prof. dr F. Nestmana o priorytecie retencji wody w Europie Środkowo-Wschodniej oraz prof. dr R. D. Rupperta, który przypomniał swoją rozmowę z przyjacielem, Helmutem Kohlem – Kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, o przenosinach stolicy Niemiec do Berlina w której powiedział, że …Berlin 7- 8 milionowy nie jest możliwy bez dużego portu śródlądowego, ponieważ port w znacznym stopniu przesądza o niskich kosztach funkcjonowania Miasta. Minęło 8 lat w czasie których wykonano wiele pracy. Na dzisiaj:
Mamy wykonane, wielkim międzynarodowym wysiłkiem specjalistów pod kierownictwem Instytutu Morskiego w Gdańsku, Studium Wykonalności Drogi Wodnej E-40. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Urszuli Kowalczyk z tego Instytutu za to, że uwierzyła, za to, że profesjonalnie i cierpliwie poprowadziła prace. To wielka rzecz i wielka wartość, że ludzie z trzech krajów: Białorusi, Ukrainy i Polski współpracowali z sobą rewelacyjnie. To dobry prognostyk na przyszłość.
Mamy Uchwałę Rządu RP nr 79/2016 porządkującą sprawy transportu wodnego w Polsce. Każdy sukces ma wielu ojców, tak też jest i w tym przypadku. Trzeba go usilnie rozwijać, jeśli chcemy szerokiej współpracy i wynikającej z niej korzyści w tym regionie Europy. To co mamy na dzisiaj zrobione, jest tylko początkiem naszej nadziei na przyszłość. Jest przed nami niewyobrażalna szansa i wielka wartość, by wystawiać ją na szwank bieżącej polityki. Potrzebujemy MĄDROŚCI. Europa Środkowa i Zachodnia to tylko niewielki przylądek, który może na obszarach przebiegu Drogi Wodnej E-40 budować drugi rdzeń swojego wzrostu i rozwoju. Od Chersona do Gdańska i Berlina, to nowy obszar spokojnej współpracy, naszych szans i korzyści. To trwały rozwój tej części Świata.

STUDIUM WYKONALNOŚCI DROGI WODNEJ E40 – raport końcowy

Final Feasibility Study Report

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW nr 79/2016

Final Feasibility Study Report

Broszura Z MORZA BAŁTYCKIEGO DO CZARNEGO – perspektywy odtworzenia międzynarodowej drogi wodnej E-40 na rzekach Polski, Białorusi i Ukrainy

Final Feasibility Study Report

II
Notatka z spotkania w Krajowej Spółce Cukrowej w dniu 02.08.2016 r. nt. możliwości produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego oraz suszu paszowego z lucerny w oparciu o elementy infrastruktury energetycznej Cukrowni Werbkowice.

W spotkaniu uczestniczyli:
1 .Pani Agnieszka Marczak — KSC
2.Pan Jan Piotrowski — KSC
3.Eugeniusz R.Grela — UP Lublin
4.Ryszard Maj — Stowarzyszenie Progress

  1. Pan J.Piotrowski, szeroko omówił prowadzone przez KSC prace w zakresie badań i rozwoju we współpracy z kilkoma ośrodkami naukowymi kraju. Dokonał wstępnej oceny możliwości realizacji zgłoszonej propozycji produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego i suszu paszowego lucerny w oparciu elementy technologii Cukrowni Werbkowice.
  2. Ryszard Maj, przedstawił propozycję modułu technologicznego do produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego i suszu paszowego lucerny w okresie od 25 maja do 25 września (ok.120 dni pracy). Produkcję suszu można prowadzić na suszarniach rotacyjnych lub taśmowych a produkcje koncentratu na prototypowym module technologicznym produkcji polskiej z zastosowaniem enkapsulacji i wzbogacenia w zależności od gatunku zwierząt i rodzaju produkcji w stosowne mikroelementy. Podkreślił, że bardzo istotnym jest lokalizacja cukrowni na glebach gdzie skałę macierzystą stanowią różnego rodzaju wapienie. Ma to bardzo duży wpływ na skład chemiczny i wartość pokarmową produktów uzyskanych z lucerny. Przedstawił w skrócie proces technologiczny, potrzebne media i urządzenia które mogą być wykorzystane do wytworzenia nowych produktów a którymi dysponuje Cukrownia Werbkowice.
  3. W dyskusji Pan Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela potwierdził wieloletnie badania nad produktami lucerny produkcji francuskiej, prowadzone przez jego zespół. Poinformował o ich wysokiej przydatność żywieniowej zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi (patrz tom 3, 4, 5, 6, 8 – wydane przez Stowarzyszenie Progress – będące w dyspozycji Pani Agnieszki Marczak).
  4. Podsumowując spotkanie, Pan Jan Piotrowski wyraził wolę dalszych konsultacji i otwartości KSC dla unowocześniania stosowanych technologii w drodze aplikacji innowacji.

R.Maj

III
Abribus – do uzupełnienia